ขาฉิ่งปรับหมุนได้และป้องกันการสั่นสะเทือน
Adjustable Swivel, Anti-Vibration