ขาฉิ่งปรับระดับป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับงานหนัก
Heavy-Duty Anti-Vibration Leveling Feet