เฟืองโซ่สแตนเลส RS เบอร์ 100-มีดุมแถวคู่
Sprocket RS SUS304 RS100-TC