เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 16B-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket BS SUS304 16B-TB