เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 10B-มีดุมแถวคู่
Sprocket BS Steel 10B-TC