เฟืองโซ่สแตนเลส RS เบอร์ 80-มีดุมแถวคู่
Sprocket RS SUS304 RS80-TC