เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 28B
Sprocket BS SUS304 28B