เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 16B
Sprocket BS SUS304 16B