เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 04B-แผ่นเรียบ
Sprocket BS Steel 04B-TA