เฟืองโซ่สแตนเลส RS เบอร์ 140-มีดุมแถวคู่
Sprocket RS SUS304 RS140-TC