เฟืองโซ่เหล็ก RS40-แผ่นเรียบ
Sprocket Steel RS40-TA