เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 05B-แผ่นเรียบ
Sprocket BS Steel 05B-TA