เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 32B-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket BS Steel 32B-TB