เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 06B
Sprocket BS SUS304 06B