เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 28B-แผ่นเรียบ
Sprocket BS Steel 28B-TA