เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 32B-แผ่นเรียบ
Sprocket BS Steel 32B-TA