เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 08B-แผ่นเรียบ
Sprocket BS Steel 08B-TA