เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 20B-มีดุมแถวคู่
Sprocket BS SUS304 20B-TC