เฟืองโซ่สแตนเลส RS เบอร์ 35-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket RS SUS304 RS35-TB