เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 08B
Sprocket BS SUS304 08B