สกรูหัวจมดำ เกรด 12.9
Hexagon Socket Head Cap Screws Grade 12.9-Black