เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 04B
Sprocket BS SUS304 04B