เฟืองโซ่สแตนเลส RS เบอร์ 25-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket RS SUS304 RS25-TB