เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 05B
Sprocket BS SUS304 05B