เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 10B-มีดุมแถวคู่
Sprocket BS SUS304 10B-TC