เฟืองโซ่สแตนเลส RS เบอร์ 160-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket RS SUS304 RS160-TB