เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 28B-มีดุมแถวคู่
Sprocket BS SUS304 28B-TC