เฟืองโซ่สแตนเลส RS เบอร์ 40-มีดุมแถวคู่
Sprocket RS SUS304 RS40-TC