เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 12B-แผ่นเรียบ
Sprocket BS Steel 12B-TA