เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 08B-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket BS Steel 08B-TB