เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 04B-มีดุมแถวคู่
Sprocket BS SUS304 04B-TC