เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 12B-มีดุมแถวคู่
Sprocket BS Steel 12B-TC