เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 24B-แผ่นเรียบ
Sprocket BS Steel 24B-TA