เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 28B-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket BS Steel 28B-TB