เฟืองโซ่สแตนเลส RS เบอร์ 50-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket RS SUS304 RS50-TB