เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 05B-มีดุมแถวคู่
Sprocket BS Steel 05B-TC