เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 06B-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket BS Steel 06B-TB