เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 32B-มีดุมแถวคู่
Sprocket BS SUS304 32B-TC