เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 16B-มีดุมแถวคู่
Sprocket BS Steel 16B-TC