เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 28B-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket BS SUS304 28B-TB