ขาฉิ่งหมุนปรับได้และป้องกันการสั่นสะเทือนฐานไนลอน
Adjustable Swivel, Nylon Base Anti-Vibration