เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 05B-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket BS SUS304 05B-TB