เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 04B-แบบมีดุมข้างเดียว
Sprocket BS Steel 04B-TB