เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 24B-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket BS SUS304 24B-TB