เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 12B-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket BS Steel 12B-TB