เฟืองโซ่สแตนเลส RS เบอร์ 140-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket RS SUS304 RS140-TB