เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 20B
Sprocket BS SUS304 20B