เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 16B-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket BS Steel 16B-TB