ขาฉิ่งปรับระดับป้องกันการสั่นสะเทือนฐานไนลอน
Nylon Base Anti-Vibration Leveling Feet