โซ่ส่งกำลังมาตรฐาน BS คือ โซ่ส่งกำลังมาตรฐานอังกฤษ EURO ซึ่งจะมีสัญลักษณ์บอกที่โซ่ไว้เช่น O6B,08B,10B,12B,16B,20B,24B
ซึ่งโซ่จะมีแบบแถวเดียว แถวคู่ และ 3 แถว